ExTempore

Lokacije

Villa Antonio ( Villa Mandria )

Villa Antonio

Kristalna dvorana hotela Kvarner

Kristalna dvorana hotela Kvarner

Muzička akademija Zagreb, koncertna dvorana Blagoje Bersa

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Pozornice Opatija


Prikaži Jazz ExTempore na većoj karti

Radionice se održavaju u prizemlju Ville Antonio a završni koncert u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner.