ExTempore

Lokacije

Villa Antonio ( Villa Mandria )

Villa Antonio

Kulturni Centar Gervais

Kristalna dvorana hotela Kvarner

Radionice se održavaju u prizemlju Ville Antonio a završni koncert u velikoj dvorani Centra Gervais